REG

KlaraBo utser Per Holmqvist till ny CFO

KlaraBo har utsett Per Holmqvist till ny CFO. Per har gedigen erfarenhet från ekonomi- och finansområdet i olika branscher såsom fastigheter, detaljhandel och livsmedel. Han kommer nu senast från rollen som CFO på Hövding Sverige AB.

"Jag är glad över rekryteringen av Per Holmqvist som ny CFO på KlaraBo. Hans erfarenhet, driv och kunskap, inte minst från bostadssegmentet, kommer vara en tillgång för bolaget. Per har även erfarenhet och mycket god förståelse för hur det är att verka i börsnoterade bolag vilket givetvis är värdefullt", säger Andreas Morfiadakis, VD på KlaraBo.

"Jag ser verkligen fram emot att bli en del av KlaraBo efter att ha följt bolaget under en period, och tillsammans skapa aktieägarvärde via fortsatt lönsam expansion, inte minst i ett mer gynnsamt marknadsklimat", säger Per Holmqvist, tillträdande CFO på Klarabo.

Per tillträder som CFO senast 1 april 2024 och kommer att ingå i KlaraBos ledningsgrupp och rapportera till VD.

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
[email protected]
+46 76 133 16 61

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61