KlaraBo stärker organisationen genom rekrytering av interim hållbarhetschef

KlaraBo har rekryterat Kristin Lundmark som interim hållbarhetschef med start i mitten av augusti 2022.

Kristin kommer senast från Wästbygg Gruppen, där hon i flera år arbetat som hållbarhetschef med ansvar för koncernens strategiska hållbarhetsarbete. Hon är även certifierad miljöbyggnadssamordnare enligt Swedish Green Building Council och har lång erfarenhet av hållbarhetsfrågor inom bygg- och fastighetsbranschen. Idag är hon hållbarhetsstrateg och grundare på Hallå Hållbarhetsbyrå.

"KlaraBo har en uttalad målsättning att bygga miljöcertifierade bostäder med lågt klimatavtryck och rimliga hyror. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla KlaraBos strategiska hållbarhetsarbete för att möta såväl företagets egna högt ställda ambitioner som samhällets förväntningar och krav", säger Kristin Lundmark.

KlaraBo och OBOS vann nyligen med sitt gemensamma förslag, Boostad, markanvisningstävlingen utlyst av Malmö kommun att bygga ett hållbart kvarter i Hyllie som har ett starkt fokus på långsiktig och hållbar stadsbyggnad.

"Kristin har mångårig erfarenhet av hållbarhetsfrågor inom fastighetsbranschen och vi är glada att hon valt att ansluta sig till oss. Hållbarhet genomsyrar hela vår affärsmodell och med sin erfarenhet blir Kristin en viktig nyckelperson i arbetet att möta den starka efterfrågan som finns på våra bostadslösningar, vilket markanvisningarna i Skellefteå, Växjö och nu senast i Malmö bekräftar", säger Andreas Morfiadakis, VD på KlaraBo.

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
[email protected]
+46 76 133 16 61

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.


Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61