KlaraBo slutför förvärv av bostadsportfölj i Östersund enligt tidplan

KlaraBo slutför förvärvet av en bostadsportfölj i Östersund om sammanlagt 877 hyreslägenheter. Affären kommunicerades i juli och var villkorad av att låneavtal ingås på villkoren i enlighet med kreditbeslutet före tillträde. KlaraBo har nu ingått låneavtal enligt villkoren och slutför därmed affären. Förvärvet finansieras med banklån med en löptid på tre år till en fast ränta om totalt 1,4 procent samt befintlig kassa.

KlaraBo som bolag finansieras uteslutande genom banklån och egna medel och kommer efter förvärvet, baserat på siffror per 30 juni, ha en belåningsgrad som uppgår till 49 procent. Den genomsnittliga räntan uppgår till 2,16 procent och KlaraBos räntebindningstid samt kreditbindningstid uppgår till 2,58 respektive 2,96 år efter förvärvet.

"Det är glädjande att slutföra affären i Östersund som delvis finansieras med banklån till väldigt förmånliga villkor. Det är ett bevis på vårt fortsatta höga förtroende och våra goda bankrelationer. Vår kapitalstruktur som endast bygger på finansiering via banksystemet ger oss en stark finansiell ställning och vi har således inget behov av att söka finansiering från andra i dagsläget mer volatila instrument", säger Andreas Morfiadakis, VD för KlaraBo

KlaraBo tillträder beståndet den 30 september. Efter förvärvet uppgår antalet hyreslägenheter i förvaltning till cirka 6 500, motsvarande cirka 492 570 kvm vilket innebär att bolaget närmar sig sitt operationella mål om att vid utgången av 2025 äga och förvalta minst en halv miljon kvadratmeter.

Efter förvärvet uppgår KlaraBos kassa till över 300 Mkr samt kreditfaciliteter om totalt drygt 1 300 Mkr.

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
[email protected]
+46 76 133 16 61

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.


Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61