KlaraBo och SBB i joint venture för att uppföra cirka 650 hyresbostäder på sex orter

Bostadsföretaget KlaraBo har skrivit ett avtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), SBB, om att bilda ett joint venture med syfte att uppföra hyresbostäder på sex orter i Sverige.

Totalt omfattar affären byggrätter om cirka 50 000 kvm BTA och med avtalet tar KlaraBo ytterligare ett stort steg i sin strategi att förvärva tomter för att uppföra hyresbostäder med attraktiva hyror. 

Affären möjliggör uppförande av trivsamma bostäder till lägre hyror i ett läge där det råder brist på denna typ av hyresrätter. Affären underlättas också av det statliga investeringsstödet som kommer att utnyttjas i projekten.

Avtalet omfattar byggrätter på sex orter: Kävlinge (20 000 kvm BTA), Karlstad, (10 000 kvm BTA), Borlänge, (5 000 kvm BTA), Karlshamn, (5 000 kvm BTA), Motala, (5 000 kvm BTA) och Sundsvall (5 000 kvm BTA).

- Avtalet är ett mycket viktigt steg i KlaraBos fortsatta och offensiva utveckling och innebär att vi blir en större aktör i Sverige, säger företagets VD Andreas Morfiadakis. Totalt bedömer vi att vi har möjlighet att uppföra cirka 650 hyreslägenheter på de sex orterna.

Detta är den andra affären mellan de två bolagen på kort tid och innebär att KlaraBo och SBB tillsammans nu utvecklar hyresrätter om totalt cirka 70 000 kvm BTA på nio orter.

- Vi är glada att vi nu utökar samarbetet med KlaraBo genom att sälja in egenutvecklade byggrätter i anslutning till befintliga kassaflödesfastigheter på sex orter för att utveckla hyresrätter med investeringsstöd, kommenterar Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ).

I och med detta joint venture-avtal har KlaraBo aktiviteter på elva orter i Sverige. Förutom de sex som ingår i ovanstående joint venture med SBB har företaget projekt i Bjuv, Falun, Höganäs, Karlskrona samt Svalöv.

För mer information kontakta gärna Andreas Morfiadakis, VD för KlaraBo, 0761-33 16 61.

Om KlaraBo 

KlaraBo uppför och förvaltar attraktiva bostäder med rimliga hyror. Det gör vi genom att förvärva tomter på natursköna områden och sedan snabbt och enkelt bygga kostnadseffektiva och ytsmarta egenutvecklade KlaraBo-hus.

Vi kan effektivt kombinera antalet lägenheter och lägenhetsstorlekar efter kommunens behov. Med vårt flexibla byggsätt kan vi också enkelt anpassa oss till tomternas storlek och utformning. KlaraBo startade sin verksamhet 2016, har huvudkontor i Malmö och agerar över hela landet. Vårt mål är att uppföra 3 000 - 5 000 lägenheter inom fem till sju år.


Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61