KlaraBo implementerar klimatfärdplan för minskade utsläpp

KlaraBo, ett fastighetsbolag inom bostadssegmentet, har antagit en klimatfärdplan som beskriver hur bolaget ska arbeta för att nå det egna målet om klimatneutralitet i hela värdekedjan senast 2045.

I Sverige står bygg- och fastighetssektorn för ungefär en femtedel av den totala mängden koldioxidutsläpp. Bostadsbolaget KlaraBo har sedan tidigare ett mål om klimatneutralitet i hela värdekedjan till 2045, och ett delmål om att bara använda förnybar energi för el, värme och bilar senast 2030. Nu har bolaget publicerat en färdplan som beskriver vilka åtgärder som krävs för att nå målet.

"Det var viktigt för oss att ta fram en konkret handlingsplan. Att sätta ett mål är en sak, det stora arbetet handlar om hur du tar dig dit. Att ställa om en verksamhet till klimatneutralitet kräver planering, tid och investeringar. Vi ser den här klimatfärdplanen som ett sätt att framtidssäkra vår verksamhet", säger Kristin Lundmark, Hållbarhetschef på KlaraBo.

I färdplanen utgår KlaraBo från GHG-protokollets kategorier för utsläpp av växthusgaser och beskriver mål, delmål samt aktiviteter inom respektive utsläppskategori. Färdplanen kommer ses över årligen av KlaraBos, och uppdateras efter behov.

"Att bara ha ett mål för minskade utsläpp kommer inte att räcka i framtiden. Den kommande CSRD-lagen ställer krav på att företag ska beskriva hur de ska ställa om sin verksamhet för att nå Parisavtalet. Att KlaraBo nu har en färdplan för hur arbetet ska gå till gör det mycket lättare för organisationen att planera och verkställa omställningen", säger Kristin Lundmark, Hållbarhetschef på KlaraBo.

En sammanfattning av KlaraBos klimatfärdplan finns att läsa här.

För mer information:
Kristin Lundmark, Hållbarhetschef KlaraBo
[email protected]
Tel. 072-7155093 

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61