KlaraBo hyr ut 460 kvm i Visby

KlaraBo har tecknat ett nytt hyresavtal. Region Gotland öppnar åter Fenix Ungkulturhus i fastigheten Stäven 1 på Jungmansgatan 41 A i Visby. Avtalet rör 460 kvm och tecknas på fyra år. Inflyttning sker den 1 juni.

Fenix Ungkulturhus är ett kulturhus och mötesplats som riktar sig mot äldre tonåringar och unga vuxna. Verksamheten omfattar en rad olika aktiviteter med bland annat café och utrymme för skapande i fokus. Tidigare bedrevs verksamheten från lokaler belägna på Norra Hansegatan. Med den nya lokalen ser Region Gotland även bättre förutsättningar för ett utökat samarbete med fler aktörer inom ramen för verksamheten.

"Det är roligt att vi kunnat hittat ett nytt spännande alternativ för Fenix verksamhet. Det vågade vi inte hoppas på riktigt när vi under januari månad lämnade den tidigare lokalen. Personalen är positivt inställda och ser fram emot att komma i gång igen på riktigt. Vi räknar med att erbjuda tillfällig verksamhet under sommaren för att köra fullt ut efter sommaren", säger Lena Nordström, chef för ungdomsavdelningen.

"Region Gotland är en viktig samarbetspartner för KlaraBo och det är roligt att kunna utöka vårt befintliga samarbete med regionen ytterligare", säger Robert Pejic, Områdeschef Öst på KlaraBo.

KlaraBo äger två fastigheter innehållande cirka 900 lägenheter i Visby omfattande 63 100 kvm.

För mer information:
Robert Pejic, Områdeschef Öst KlaraBo
[email protected]
+46 70 287 53 88

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.


Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61