KlaraBo hyr ut 400 kvm kontorslokaler till Isolerab i Borlänge

KlaraBo har tecknat ett tvåårigt hyresavtal omfattande 400 kvm kontorslokaler till Isolerab på Sveagatan i Borlänge. Det årliga hyresvärdet uppgår till 0,5 Mkr och avtalet löper från den 1 november 2023.

"Det är glädjande att vi kan erbjuda Isolerab moderna och ändamålsenliga lokaler i centrala Borlänge. Det är en fantastisk lokal, i den i folkmun kallade Palladium, där det fram till mitten på 80-talet bedrevs biografverksamhet", säger Malin Söderlund, områdeschef Mitt på KlaraBo.

Lokalen har tidigare förhyrts av Borlänge kommuns kultur och fritidsförvaltning.

För mer information:
Malin Söderlund, områdeschef Mitt på KlaraBo
[email protected]

0705 50 66 26

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.


Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61