KlaraBo hyr ut 1 600 kvm till Malmö Stad

KlaraBo har tecknat ett femårigt hyresavtal omfattande 1 600 kvm med Malmö Stad på Norra Bulltoftavägen 63. Fastigheten ligger i centrala Malmö och är fullt uthyrd i och med förhyrningen. Avtalet löper från den 1 oktober 2023.

Fastigheten förhyrs i sin helhet av Malmö Stad för verksamhet inom funktionsstödsförvaltningen. Fastigheten är sedan tidigare utformad för vårdboende och kräver ingen ytterligare anpassning för verksamheten.

KlaraBo har tidigare haft långt framskridna planer på att konvertera denna utvecklingsfastighet till bostäder men har i och med uthyrningen valt att tillgodose behovet hos Malmö Stad. Detta får en omedelbar positiv effekt för bolagets intjäningsförmåga, då fastigheten tidigare inte genererat intäkt.

"Vi är glada att kunna välkomna Malmö Stad tillbaka till vår fastighet på Kirseberg. Vi tycker det är angeläget att kunna hjälpa Malmö Stad med lokalbehovet för deras samhällsviktiga verksamheter", säger Jimmy Larsson, Fastighetschef på KlaraBo.

För mer information:
Jimmy Larsson, Fastighetschef, KlaraBo
[email protected]
073-666 16 50

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61