KlaraBo har fått en markanvisning i Skellefteå för ca 130 hållbara lägenheter

KlaraBo har fått en markanvisning vid Anderstorg i Skellefteå. Området har en färdig detaljplan som medger byggnation om cirka 10 000 kvm BTA, eller motsvarande cirka 130 hyreslägenheter. Bostäderna kommer att hålla en hög hållbarhetsstandard och projektering kommer att inledas omgående.

Anderstorg är centralt beläget med närhet till bland annat universitetscampus, förskolor och skolor samt handel. Avsikten är att i samarbete med arkitekt- och konsultfirman Greenhouse Living utveckla miljövänliga, hållbara bostäder uppförda huvudsakligen i trä.  

Exteriören kommer att präglas av trä och glas med växthusbalkonger och en växtvägg på innergården. Därutöver planeras en rad innovativa och hållbara lösningar i syfte att kunna miljöcertifiera fastigheten.

"Vi ser fram emot att inleda projekteringen av dessa miljövänliga bostäder som vi tror kommer att vara mycket eftertraktade. Vi ser investeringen här som starten på en förhoppningsvis växande närvaro i Skellefteå som vi anser vara en mycket intressant ort", säger Andreas Morfiadakis, VD för KlaraBo. 

"Vi är glada att välkomna KlaraBo till Skellefteå och ser fram emot att stadens utbud av hållbara och miljövänliga bostäder breddas ytterligare", säger Patrik Larsen, mark- och exploateringschef vid Skellefteå kommun.

KlaraBos lokala tillväxtambitioner ska ses mot bakgrund av de omfattande gröna satsningar som planeras i regionen inom förnybar energi, batteritillverkning och fossilfritt stål.

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
[email protected]
+46 76 133 16 61 

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.


Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61