KlaraBo gör förändringar i ledningsgruppen för att effektivisera arbetet kopplat till tillväxtstrategin inom nyproduktion

I ett led att effektivisera och dra nytta av synergieffekter har det tagits beslut om att KlaraBos nuvarande affärsutvecklingschef, Magnus Johansson, kommer tillträda en ny roll med ansvar för bolagets nyproduktion. Magnus tillträder senast den 1 september. Beslutet föranleddes av nyproduktionschef Joakim Backströms val att lämna bolaget.

Magnus Johansson var tidigare VD i Kuststaden-koncernen och har varit anställd som affärsutvecklingschef på KlaraBo sedan 2021. Som affärsutvecklingschef ansvarar Magnus bland annat för KlaraBos strategiska arbete kring markanvisningar och nyproduktion. I ett led att effektivisera processerna och bättre dra nytta av Magnus tidigare erfarenheter har det i samband med att Joakim Backström valt att lämna bolaget tagits beslut om att inrätta en ny roll i ledningsgruppen. Rollen kombinerar ansvaret för bolagets affärsutveckling och nyproduktion.

Joakim Backström som varit anställd på KlaraBo sedan 2017 kommer att jobba kvar i KlaraBo under en övergångsperiod. Magnus Johansson tillträder den nya rollen den 1 september. KlaraBo meddelade även under gårdagen att de rekryterat Kristin Lundmark som interim hållbarhetschef.

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
[email protected]
+46 76 133 16 61

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.


Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61