KlaraBo fortsätter öka intjäningsförmågan genom två nya lokaluthyrningar

KlaraBo har tecknat ett sexårigt hyresavtal omfattande cirka 350 kvm med Statens Servicecenter på Västra Kyrkogatan i centrala Västervik. Hyresvärdet uppgår årligen till cirka 1,7 Mkr och tillträde är beräknat till den 1 mars 2023.

Lokalen som tidigare använts som bland annat personalutrymme för olika verksamheter i Tullporten Galleria har under en tid stått oanvänd. KlaraBo kommer att investera cirka 5,0 Mkr för att anpassa lokalen till Statens Servicecenters verksamhet. Fastigheten är efter uthyrningen fullt uthyrd.

"Vi är glada att kunna välkomna mer samhällsservice till Tullporten Galleria i och med etableringen av Statens Servicecenter. Detta befäster Tullporten som en central del av Västerviks affärsliv", säger Robert Pejic, områdeschef KlaraBo. 

Vidare har KlaraBo även utökat förhyrningen till Praktikertjänst i bolagets lokaler i Malmö med ytterligare drygt 130 kvm om cirka 0,2 Mkr kr i årshyra. Den totala förhyrda ytan uppgår nu därmed till cirka 470 kvm med ett totalt hyresvärde om cirka 1,2 Mkr. Hyrestiden är i linje med tidigare tecknat avtal som sträcker sig till 2029-01-16.

På kort tid har KlaraBo genomfört tre lokaluthyrningar om totalt 6,0 Mkr i årligt hyresvärde vilket därmed ökar intjäningsförmågans intäkter i förhållande till redovisade siffror per den 30 juni.

För mer information:
Jimmy Larsson, Fastighetschef KlaraBo
[email protected]
+46 73 666 16 50

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.


Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61