REG

KlaraBo förlänger befintligt lån om 365 Mkr till hösten 2026

KlaraBo har förlängt ett befintligt lån om 365 Mkr till hösten 2026. Kreditmarginalen i lånet understiger KlaraBos nuvarande genomsnittliga kreditmarginal och samtidigt förlängs bolagets kapitalbindning till 2,4 år med det nya lånet, jämfört med 2,2 år per den sista september 2023. KlaraBo har därmed inga ytterligare krediter som förfaller under resterande del av året eller under 2024.  

"Det är mycket tillfredställande att kunna förlänga ett lån med bra villkor i rådande marknadsklimat. Samtliga KlaraBos lån är upptagna via nordiska banker vilket är en väsentlig fördel i dagens läge. Den förlängda kapitalbindningen bidrar dessutom till en ökad förutsägbarhet och en minskad refinansieringsrisk", säger Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo.

Det aktuella lånet utgör cirka 7 procent av Klarabos totala lånestock.

Malmö den 31 oktober 2023

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
[email protected]
076 133 16 61

Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.


Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61