KlaraBo erhåller markanvisning i Växjö för cirka 120 hållbara lägenheter

KlaraBos bidrag har vunnit en markanvisningtävling utlyst av Växjö kommun för fastigheten Snickarglädjen 1 på Vikaholm. Bidraget grundar sig på cirka 10 500 kvm BTA, eller motsvarande cirka 120 hyreslägenheter. Anvisningstiden gäller från 2022-03-14 till 2023-03-13.

Vikaholm ligger i södra delen av Växjö stad och erbjuder närhet till bland annat Linnéuniversitetets campus, förskolor och skolor samt handel. Vikaholm kännetecknas som ett hållbart bostadsområde och kommer innehålla cirka 1 000 bostäder när området är färdigställt.

Avsikten är att utveckla hyresrätter i flerbostadshus och möjliga bostadsrätter i radhus uppförda huvudsakligen i trä. Exteriörerna i förslaget kommer att präglas av trä och glas med växthusbalkonger och en växtvägg på innergården. Därutöver planeras en rad innovativa och hållbara lösningar i syfte att kunna miljöcertifiera fastigheterna. Förslaget togs fram i samarbete med arkitektkontoret C.F. Møller Architects.

Erhållandet innebär att KlaraBo etablerar sig på en ny ort där det framtida beståndet kommer att förvaltas inom Region Öst. Antalet lägenheter i KlaraBos projektportfölj uppgår till drygt 1 700 lägenheter, motsvarande drygt 130 000 kvm BTA efter att bolaget erhållit Skellefteå och Växjö.

"Vi ser fram emot att inleda projekteringen av dessa hållbara bostäder som vi tror passar in väl i eftertraktade Vikaholm. Vi fortsätter vår tillväxtresa och genom detta etablerar vi oss för andra gången i år på en ny ort samtidigt som vi får möjlighet att samarbeta med en kommun som har högt ställda ambitioner att växa hållbart", säger Andreas Morfiadakis, VD för KlaraBo.

KlaraBos lokala tillväxtambitioner ska ses mot bakgrund av de omfattande stadsutvecklingsprojekt som genomförs i Växjö kommun, där bland annat en miljövänlig och hållbar stadsutveckling är högt prioriterad.

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
[email protected]
+46 76 133 16 61

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.


Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61