KlaraBo ansluter till LFM30

KlaraBo ansluter till LFM30 som är Malmös lokala färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor senast år 2030, bestående av sex strategiska fokusområden med detaljerade målsättningar kopplade till sig. Initiativet är i linje med KlaraBos målsättning att uppnå klimatneutrala fastigheter senast år 2030.

En viktig del i LFM30 handlar om samverkan mellan branschens aktörer och erfarenhetsutbyte från byggprojekten. Under våren vann KlaraBo, tillsammans med OBOS, en uppmärksammad markanvisningstävling i Hyllie med projektförslaget Boostad. Projektet präglas av ekologisk och social hållbarhet med låga hyror och driftskostnader. Genom bland annat solceller på taken erbjuds en energigemenskap där produktion, lagring och delning av energi mellan fastigheterna är möjlig.

"Det känns väldigt positivt att kommunicera denna nyhet. LFM30 öppnar upp för ett värdefullt erfarenhetsutbyte med andra aktörer och projektet i Hyllie ger oss en fin möjlighet att vara delaktiga i Malmös ambition att fortsätta växa hållbart. Här kan vi tillsammans med andra driva utvecklingen i en positiv riktning och samtidigt göra vårt erbjudande än mer attraktivt för våra hyresgäster", säger Kristin Lundmark, hållbarhetschef på KlaraBo.

LFM30 förenar byggare, fastighetsägare, arkitekter, teknikkonsulter och materialtillverkare. Dessutom är flera banker, forskningsinstitut och energibolag också knutna till organisationen. Totalt har fler än 350 aktörer anslutit sig.

Malmö den 11 oktober 2022

För mer information:
Kristin Lundmark, Hållbarhetschef KlaraBo
[email protected]
+46 72 715 50 93

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.


Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61