Installerar fjärrvärme och öppet fiber för 140 hushåll i Skönvik, Sundsvall

KlaraBo har inlett projektering för installation av fjärrvärme i Skönvik norr om centrala Sundsvall. Investeringen i bostadsområdet med 140 lägenheter uppgår till cirka 10 Mkr och anläggningen beräknas vara i drift i november. Projektet innebär en besparing om knappt 0,5 Mkr respektive drygt 100 000 kg koldioxidekvivalenter (kgCO2e).

"Det är helt i linje med vårt mål att endast förnybar energi ska användas för el och värme senast 2030, vilket innebär att fossil uppvärmning måste fasas ut", säger Peter Zetterlund, Områdeschef Norr.

I samband med fjärrvärmeinstallationen kommer KlaraBo även att installera öppet fiber vilket gör det möjligt för hyresgästerna att själva välja internetleverantör.

För mer information:
Peter Zetterlund, Områdeschef Norr
[email protected]
0278- 65 93 81

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.


Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61