Förvärvar projektfastighet i Malmö för 28 Mkr för bostadskonvertering

KlaraBo har tecknat avtal om förvärv av en tomställd projektfastighet som tidigare tjänat som vårdboende i centrala Malmö. Köpeskillingen uppgår till 28 Mkr och syftet är att konvertera fastigheten till bostäder.     

Fastigheten är byggd på 1990-talet och har tidigare inrymt 24 smålägenheter samt gemensamhetsytor. Efter genomförd ROT-renovering och konvertering kommer fastigheten att inrymma sammanlagt 30 mindre lägenheter med ett beräknat hyresvärde om cirka 2 Mkr.

"Vi identifierar löpande nya möjligheter såväl i befintligt bestånd som möjliga förvärv för konvertering eller fastighetsförädling på annat sätt. Det kan vara både större och mindre projekt där vi ser potential för värdeskapande. Den aktuella fastigheten är centralt belägen i Malmö och passar väl in i vår existerande förvaltningsfilosofi", säger Andreas Morfiadakis.

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
[email protected]
+46 76 133 16 61

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.


Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61