Förvärvar portfölj om 37 hyreslägenheter i Västervik

KlaraBo förstärker sin närvaro och förvärvar en portfölj i Västervik om sammanlagt 37 hyreslägenheter. Den sammantagna ytan uppgår till 2 200 kvm BOA och är fördelad på tre fastigheter. Tillträde är 1 juli 2022.

Beståndet är centralt beläget i Västervik och är fullt uthyrda. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 34,05 mkr och hyresvärdet uppgår till cirka 2,7 mkr. 91% av intäkterna är hänförliga till bostäder. Fastigheterna kommer förvaltas av befintlig organisation och kompletterar KlaraBos 167 befintliga hyreslägenheter på orten.

"Det finns en stor efterfrågan på centrala hyresrätter i Västervik och i vårt befintliga bestånd på orten är uthyrningsgraden 100 %. Egen teknisk personal på orten kommer sköta fastigheterna vilket förväntas ge en kostnadseffektiv förvaltning då ingen förstärkning av organisation krävs", säger Magnus Johansson, affärsutvecklingschef på KlaraBo.

Affären ligger i linje med KlaraBos affärsmodell som är inriktad på att förvärva och förvalta bestånd med förädlingspotential.

För mer information:
Magnus Johansson, Affärsutvecklingschef KlaraBo
[email protected]
+46 706 99 01 39

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.


Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61