Förvärvar portfölj om 126 hyreslägenheter i Umeå

KlaraBo förvärvar en bostadsportfölj i Umeå om sammanlagt 126 hyreslägenheter till ett underliggande fastighetsvärde om 175 Mkr. Den sammantagna ytan uppgår till cirka 8 700 kvm och beståndet tillträds i dag.

Beståndet ligger i Umeå tätort och är fullt uthyrda. Hyresvärdet uppgår till 10,2 Mkr och består i princip uteslutande av bostads- och parkeringsintäkter. Förvärvet finansieras med banklån och egen kassa. Förvärvet innebär också att KlaraBo etablerar sig på en för bolaget ny ort.

"Det känns bra att rivstarta året med ännu en transaktion. Umeå är en dynamisk universitetsstad där vi gärna fortsätter expandera, inte minst givet de många industriinvesteringar som planeras i Norrland de kommande åren", säger Andreas Morfiadakis, VD för KlaraBo. 

Beståndet är byggt på 60- och 90-talet varför det finns ett uppgraderings- och förädlingsbehov i enlighet med KlaraBos affärsmodell. 

Affären ligger i linje med KlaraBos affärsmodell som är inriktad på att förvärva och förvalta bestånd med förädlingspotential. Affären är också ett bevis på KlaraBos kapacitet att kunna identifiera och genomföra off-market transaktioner.

För mer information:
Andreas Morfiadakis, VD KlaraBo
[email protected]
+46 76 133 16 61

Om KlaraBo
KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet. Strategin är att i regioner med befolkningstillväxt och stark arbetsmarknad förvärva befintliga bostadsfastigheter liksom mark för nyproduktion. Våra nyproducerade bostäder är egenutvecklade och ytsmarta, vilket bidrar till rimliga hyror. Såväl lägenheter som husens gestaltning utformas efter lokala behov i samarbete med kommunen. Nyproduktionen håller hög hållbarhetsstandard, eftersom byggnation sker främst i trä. KlaraBo är en långsiktig fastighetsägare. KlaraBo är noterat på Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen KLARA B.


Om KlaraBo

KlaraBo är ett fastighetsbolag som förvärvar, uppför, äger och förvaltar attraktiva bostäder. Företaget grundades 2017 och agerar över hela landet.

Webbplats
klarabo.se

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Stockholmsbörsen Kortnamn KLARA B ISIN-kod SE0010832287

IR-Kontakt

Andreas Morfiadakis IR-kontakt & VD [email protected] +46 76 133 16 61