REG

Valberedningen utsedd inför JonDeTechs årsstämma 2023

Valberedningen ska bereda och till årsstämman 2023 lämna förslag till:

 

  • stämmoordförande;
  • kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen;
  • val och arvodering av bolagets revisor;
  • styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete; och
  • eventuella förändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

 

De fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen har rätt att utse en

ledamot vardera samt en representant för övriga ägare. Dessutom ingår styrelsens ordförande i

valberedningen.

 

Valberedningen inför årsstämman 2023 utgörs av:

 

  • Michael Lindeberg
  • Dave Qun Wu
  • Kai Olsén
  • Bengt Lindblad
  • Jan Johannesson, i egenskap av styrelseordförande

 

Jan Johannesson har utsetts till valberedningens ordförande.

 

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via epost till [email protected]. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast fem veckor före årsstämman 2023, som kommer att hållas torsdagen den 4 maj.

För mer information, kontakta:

Jan Johannesson, Styrelseordförande

tel: +46 70 658 08 78,

mejl: [email protected]

Om JonDeTech

 

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Dean Tosic VD +46 73 994 85 70