Pressmeddelanden

Nyhetsbrev - Mars 2023 I våra nyhetsbrev som kommer ut 3-4 gånger per år ger vi en sammanfattning av de senaste händelserna och framstegen i JonDeTech. Målsättningen är att du som läsare ska få en bätt...
Newsletter - March 2023 In our newsletters that come out 3-4 times a year, we summarize the latest events and progress in JonDeTech. The goal is to give you, the reader, a better understanding of the cu...
REG
Valberedningen utsedd inför JonDeTechs årsstämma 2023 Valberedningen ska bereda och till årsstämman 2023 lämna förslag till:   • stämmoordförande; • kandidater till posten som ordförande och andra ledamöter av styrelsen; • val och...
REG
Den taiwanesiska samarbetspartnern driver ASIC-utvecklingen vidare, beställer nu ytterligare sensorelement av modell JIRS10 Under våren 2022 tecknade JonDeTech ett strategiskt viktigt avtal med en samarbetspartner i Taiwan. Avtalet skapade förutsättningar för delaktighet i utvecklingen av en IR-sensor...
REG
The Taiwanese partner advances the ASIC development further and now orders additional sensor elements of model JIRS10 In the spring of 2022, JonDeTech signed a strategically important agreement with a cooperation partner in Taiwan. The agreement created the conditions for participation in develo...
REG
KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA DEN 2 MARS 2023 I JONDETECH SENSORS AB (PUBL) Extra bolagsstämman i JonDeTech Sensors AB (publ), org. nr 556951-8532, ("Bolaget"), ägde rum torsdagen den 2 mars 2023 på Eversheds Sutherland Advokatbyrås kontor, Strandvägen 1...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Årsredovisning 2022 ÅRSREDOVISNING
Delårsrapport Q1 2023 DELÅRSRAPPORT
Årsstämma ÅRSSTÄMMA
Delårsrapport Q2 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q3 2023 DELÅRSRAPPORT
Bokslutskommuniké 2023 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Erik Mossakowski CFO 076 751 20 15