Pressmeddelanden

REG MAR
BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2023 FÖR JONDETECH SENSORS AB (PUBL) Fjärde kvartalet 2023 (jämfört med det fjärde kvartalet 2022) • Nettoomsättningen uppgick till 650 tkr (79) • Justerat EBITDA för engångsposter uppgick till -3 841 tkr (-3 834)...
REG MAR
YEAR-END REPORT 2023 FOR JONDETECH SENSORS AB (PUBL) Fourth quarter 2023 (compared to fourth quarter 2022) • Net sales amounted to SEK 650 thousand (79) • Adjusted EBITDA for non-recurring items amounted to SEK -3,841 thousand (-3...
JonDeTech erhåller order på ytterligare JIRE10 från taiwanesisk partner JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har erhållit ytterligare en order på sensorselementprodukten JIRE10 (tidigare kallad JIRS10) f...
JonDeTech receives an order for additional JIRE10 from Taiwanese partner JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" or the "Company") announces today that the Company has received another order for the sensor element product JIRE10 (formerly JIRS10) fro...
REG MAR
Teckningsoptioner av serie TO2 tecknades till 72,6 procent och JonDeTech tillförs cirka 15,4 MSEK JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO2, vilka emitterades i samband med en företräde...
REG MAR
Warrants of series TO2 were subscribed to approximately 72.6 percent and JonDeTech receives approximately SEK 15.4 million JonDeTech Sensors AB (publ) (''JonDeTech'' or the ''Company'') today announces the outcome of the exercise of warrants of series TO2, which were issued in connection with a right...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Delårsrapport Q1 2024 Delårsrapport
Årsstämma Årsstämma
Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport
Bokslutskommuniké 2024 Bokslutskommuniké

Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10