REGMAR

Omförhandling av Jiuyou Funds investering om 40 MSEK i JonDeTech

Som tidigare kommunicerats (senast den 15 maj) har JonDeTech Sensors AB (publ) och den kinesiska techfonden Jiuyou Fund ingått ett investeringsavtal om 40 miljoner kronor. Jiuyou Funds investering omförhandlas nu.

På grund av krav på kinesiska nationella tillstånd (foreign direct investment) har Jiuyou informerat styrelsen i JonDeTech att de varken kommer att kunna genomföra investeringen inom den tidsram eller i den form eller som tidigare kommunicerats. Detta innebär att den planerade investeringen inte kommer att genomföras på de villkor som diskuterats.

Jiuyou har emellertid informerat JonDeTech att de är fortsatt engagerade i att genomföra ytterligare investeringar i JonDeTech med fokus på Kina. Parterna bedriver fortsatta diskussioner om tidpunkten och formen för sådana investeringar. Ytterligare information kommer att offentliggöras så snart en överenskommelse har nåtts.

För mer information, kontakta:

Per Lindeberg, vd JonDeTech, Tel: +46 73 870 00 00, E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2020 kl. 16.10

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolaget grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, [email protected], https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10