Nyhetsbrev - Mars 2023

I våra nyhetsbrev som kommer ut 3-4 gånger per år ger vi en sammanfattning av de senaste händelserna och framstegen i JonDeTech. Målsättningen är att du som läsare ska få en bättre helhetsbild av läget, och binder ihop de pressreleaser och andra nyheter som kommer ut, eftersom de ofta ger insikter i en väldigt specifik händelse i bolagets utveckling. 

När vd-brevet skickades ut i december 2022 hade vi precis passerat milstolpen "working sample". Detta var en stor händelse för bolaget eftersom vi under flera år haft denna milstolpe som ett viktigt delmål. Nu lyckades vi äntligen bevisa att en fungerande fullskalig och komplett outsourcad produktionsprocess skapats tillsammans med våra partners, och vår teknologiöverföring till Varioprint var därmed genomförd.

Working sample och fokusering mot försäljning

Som vi sagt under en längre tid så är ledtiden mellan "working samples" och "engineering samples" relativt kort, vilket innebär att vi väldigt snart äntligen kommer kunna förse våra kunder med färdiga exemplar av JIRS30 tillverkade i det nya produktionsflödet. Detta faktum innebar också att vi tog beslut om att skala upp försäljningsarbetet för att på ett snabbare sätt nå ut till fler kunder, i tillägg till Ofilm.

Minskad burn rate

Under det första kvartalet 2023 har vi haft ett stort fokus på att minska vår burn rate. Som de flesta vet så blev kapitalmarknaden under 2022 successivt alltmer utmanande och vi såg många bolag som hade svårigheter med finansiering. Därför insåg vi att kostnaderna måste hållas nere, trots ett ändrat fokus mot försäljning. Detta innebar att vi i början av året minskade personalstyrkan inom produktledning och produktionsutveckling. 

Ett annat område där vi kommer att bli mer kostnadseffektiva är inom det fortsatta utvecklingsprojektet med att ta JIRS30 till ett kommersiellt lanserat sensorelement. Under våren kommer vi att optimera antalet producerade paneler, så vi bara producerar det som behövs för att kvalificera JIRS30 och nå "Commercial Samples". Vi räknar med att kraftigt kunna reducera dessa kostnader under de kommande tre månaderna.

När vi erhåller kundordrar på JIRS30 kommer produktionen att skalas upp för att möta leverans mot kund. Kunddriven produktion är ledordet framöver.

Försäljning med fokus på prototyper, PoC och Design Wins

Med en stärkt säljorganisation har vi kunnat adressera fler kunder och vi har sett ett stort intresse av hela vår portfölj på marknaden. Med stor hjälp av vår samarbetspartner Wiser Unicorn lyckades vi få initiala kundbeställningar på JIRS40 av en kund i Kina, om än i mindre volym till en början. Vår produkt kommer att användas i smarta lås som redan finns på marknaden och där JonDeTech kommer att erbjuda en ny typ av lösning för närvarodetektion.

Vi etablerade också ett samarbetsprojekt med Sunshine Technologies i slutet av 2022 för att ta fram en prototyp av vår applikation "Thermal Painter". Detta är en spännande lösning som gör mobiltelefonen till en billig värmekamera. Prototypen som tas fram kommer att användas för att demonstrera och sälja applikationen till mobiltelefontillverkare på den globala marknaden. Potentialen inom det marknadssegmentet är stort och kan innebära ordentliga volymer och intäkter för oss, då vi dels har patentet på applikationen, dels kommer applikationen driva på försäljningen av våra IR-sensorer.

För att kunna visa upp våra produkter på ett enkelt sätt har vi nu tagit fram ett demo-kit, och en vidareutveckling av detta är det Evaluation Kit som vi för närvarande lägger sista handen på och som möjliggör för våra kunder att själva testa och utvärdera våra produkter.

Närvarodetektion och värmeflöde

Vi har just nu flera intressanta dialoger med kunder som är intresserade av att samarbeta med oss för att göra prototyper av slutprodukter, där våra sensorelement ingår. Vi är i mitt i processen att välja rätt partners som är villiga att investera i projekten, där vi tillsammans jobbar med optimerade resurser.

Närvarodetektion och kontaktlös temperaturmätning har länge varit de funktioner vi fokuserat på inom ramen för de kundapplikationer vi utforskar, men under de senaste månaderna har vi sett ett stort intresse för sensorer med inriktning mot värmeflödesmätning. Möjligheten att mäta värmeflöde är en unik egenskap för våra sensorelement baserade på nanoteknologi, motsvarande IR-sensorelement baserade på kisel kan inte kan användas för detta ändamål.

Eftersom det är ett unikt användningsområde för vår proprietära teknologi arbetar vi just nu febrilt med att ta fram en första prototyp på denna typ av applikation, vilket gör vi tillsammans med befintliga kunder. Exempel på applikationer där värmeflödesmätning kan användas är temperaturmätning genom wearables och smarta klockor, smarta plåster och i smarta byggnader för att nämna några.

Avslutningsvis…

Vi hoppas ni fått lite mer "kött på benen" kring vad som händer i bolaget och att ni fortsätter att följa med oss på denna resa när vi nu tar ut våra produkter på marknaden under 2023.

För mer nyheter och information om bolaget rekommenderar jag att ni följer vår You Tube-kanal, och även att du registrerar dig på vår Nyhetssida. Du kan också följa oss på LinkedIn.

 

Dean Tosic

vd JonDeTech Sensors AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: [email protected]

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Dean Tosic VD +46 73 994 85 70