REG

Nordic Growth Opportunities 1 begäran om teckning av aktier i JonDeTech, uppdatering #2

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") meddelar härmed att Nordic Growth Opportunities 1 ("Investeraren") har begärt ytterligare teckning av aktier i Bolaget i enlighet med det finansieringsavtal som JonDeTech offentliggjorde genom pressmeddelande den 29 april 2023 ("Finansieringsavtalet"). Sedan Bolaget erhöll den första tranchen den 24 maj, 2023, har Investeraren nu begärt teckning av aktier vid fem tillfällen.

Investeraren har den senaste veckan vid fyra tillfällen begärt teckning av totalt 1 035 833 aktier fördelat på:

  • 29 maj - 185 185 till en teckningskurs om 0,27 SEK;
  • 1 juni - 136 363 till en teckningskurs om 0,22 SEK;
  • 2 juni - 238 095 till en teckningskurs om 0,21 SEK;
  • 5 juni - 476 190 till en teckningskurs om 0,21 SEK.

Teckningskurserna motsvarar nittiofem procent (95%) av genomsnittet av den näst (2:a) och tredje (3:e) lägsta dagliga volymvägda genomsnittskursen under tio (10) handelsdagar  ("VWAP period") före begäran om teckning av aktier, enligt Nasdaq First North Growth Markets kurslista för aktien i Bolaget.

Styrelsen kommer besluta om en riktad emission till Investeraren när Investerarens begäran om teckning av aktier har ackumulerat ett värde om 500 000 SEK, alternativt när begäran av teckning uppgår till femtio procent (50 %) av värdet på de aktier som lånats ut till från befintliga aktieägare till Investeraren, baserat på den senaste tillgängliga stängningskursen för aktierna. Sådant emissionsbeslut kommer offentliggöras genom pressmeddelande.

 

Aggregerad begäran om teckning per 2023-06-05, sedan erhållande av första tranchen

  • Antal aktier: 1 221 018
  • Aktiekapital: ca 46 664 SEK

 

Ett emissionsbeslut enligt aggregerad begäran ovan kommer att innebära utökning av antal aktier och kapital samt utspädning enligt nedan:

 

  • Antal aktier: 129 978 308
  • Aktiekapital: ca 4 967 450 SEK
  • Utspädning genom ovan: 0,94%

 

Detta pressmeddelande publiceras i enlighet med Bolaget åtagande enligt Finansieringsavtalet att löpande uppdatera marknaden när Investeraren har begärt teckning av aktier i Bolaget.

För mer information, kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: [email protected]

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Dean Tosic VD +46 73 994 85 70