Mangold Insight inleder bevakning av JonDeTech och publicerar initial analys

Utöver att öka förståelsen om JonDeTechs verksamhet och de möjligheter bolaget står inför 2024 har Mangold Insights värderat JonDeTech med en DCF-modell och har genomfört en scenarioanalys med olika tillämpade försäljningsnivåer och avkastningskrav.

 

Ta del av slutsatserna i analysen här: https://mb.cision.com/Main/20629/3896480/2505679.pdf

 

För mer information, kontakta:

Leif Borg, vd JonDeTech, tel: +46 73 810 93 10, mail: [email protected]

 

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10