REGMAR

Leif Borg utsedd till ny vd för JonDeTech Sensors AB

Styrelsen i JonDeTech Sensors AB har idag utsett Leif Borg till ny vd för Bolaget. Leif Borg har en lång erfarenhet inom bolaget, från bland annat positioner som COO och tillförordnad vd, och han kommer att driva på kommersialiseringen av JonDeTechs erbjudande och fortsätta bygga viktiga kund och leverantörsrelationer. Leif tillträder omgående.

Tidigare vd Dean Tosic kommer under sin uppsägningstid finnas tillgänglig för bolaget.

- JonDeTech är inne i en spännande fas där vi ser att Leifs erfarenhet kommer att vara viktig för att bygga vidare den kommersiella plattform som har skapats. Styrelsen vill tacka Dean för det arbete han gjort för bolaget sedan han tillträdde i november 2021, säger Jan Johannesson Styrelseordförande i JonDeTech.

 

För mer information, kontakta:

Jan Johannesson, Styrelseordförande JonDeTech, tel: +46 70 658 08 78, mail: [email protected]

Leif Borg, vd JonDeTech, tel: +46 73 810 93 10, mail: [email protected]

 

Denna information är sådan information som JonDeTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2023 14:38 CEST.

 

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10