JonDeTechs vd Per Lindeberg presenterar på Redeye Investor Forum Online den 10 september

Torsdag den 10 september kommer JonDeTechs vd Per Lindeberg att presentera bolaget vid Redeye Investor Forum Online klockan 11.20 - 11. 40. Presentationen kommer att fokusera på:

· Utvecklingsprojekten i samarbete med OFILM; inom biometriska lås, temperaturmätning med mobil och närvarodetektion för laptops

· Tekniköverföring till högvolymsproducent

· Den pågående emissionen

Eventet sker digitalt och presentationen livesänds och kan följas på: https://www.redeye.se/events/791875/investor-forum-online

Presentationen kommer även att tillgängliggöras i bolagets kanaler i efterhand.

För mer information, kontakta:

Per Lindeberg, vd JonDeTech, tel: +46 73 870 00 00, mail: [email protected]

Mikael Zillén, Investor Relations, tel: +46 76 213 00 40, mail: [email protected]

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, [email protected], https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10