JonDeTechs vd Dean Tosic deltar på Redeye Growth Day 2022

Torsdag den 2 juni kommer JonDeTechs vd Dean Tosic att vara med på Redeyes Growth Day kl. 16:00 och svara på frågor om bolaget och dess utveckling. Frågestunden livesänds och kan följas på: Redeye Growth Day 2022. (https://redeye.ifairs.com/#/)

Redeye Growth Day 2022 sker inom ramen för ett nytt format där bolagspresentationerna förinspelas och tillgängliggörs cirka en vecka innan själva live-eventet. För att se JonDeTechs presentation besök bolagets IFair Booth. (redeye.ifairs.com/#/booth?id=692)

 

Presentationen kommer att finns tillgänglig i efterhand vi länken till bolagets IFair Booth samt på bolagets hemsida: (https://www.jondetech.se/investerare/presentationer/

För mer information, kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: [email protected]

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, [email protected], https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.com eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10