JonDeTechs samarbetspartner Cionlabs integrerar sensorer i kundprojekt

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolagets samarbetspartner Cionlabs Private Limited ("Cionlabs") beslutat att utvärdera JonDeTechs sensorer i ett kundprojekt med avsikten att integrera sensorerna i högvolymsprodukter inom smarta hem-elektronik. JonDeTech har tidigare i år levererat utvärderingskit (EVK) till Cionlabs.

Go To Market-strategi med Cionlabs
Bolaget har sedan årsskiftet arbetat aktivt med att öka närvaron på flera nya geografiska marknader genom strategiskt utvalda distributörer och produktbolag. Bolaget tillhandahåller EVK till strategiska partners för testning och utvärdering av Bolagets sensorer utan några större investeringar. Efter ett flertal tester och utvärderingsprocesser av JonDeTechs sensorer, som visat på hög kvalitet och god prestanda, har produktbolaget Cionlabs beslutat att implementera sensorerna i kundprojekt.
 
Ett av kundprojekten som Cionlabs integrerat JonDeTechs sensorer i avser utvecklingen av nästa generations smarta biometriska dörrlås.
 
Cionlabs är ett produktbolag som designar och tillverkar elektronikprodukter till ett stort antal kunder globalt. Vid ett positivt utfall från projektet kan JonDeTechs sensorer integreras i flera kunders existerande högvolymsprodukter.
 
Nu är våra produkter ute hos distributörer och produktbolag som utvärderar och testar våra unika sensorer som vi har utvecklat under flera år - och nu kommer resultatet i form av kundprojekt. Vi har en nära dialog med Cionlabs om att integrera våra sensorer i andra exiterande högvolymsprodukter efter detta initiala projekt, säger JonDeTechs VD Leif Borg.
 
"Vi har tidigare i år utvärderat sensorerna och är mycket nöjda med kvaliteten och prestandan. JonDeTechs sensorer matchar vår produktportfölj och våra kunders behov och vi ser därför en potential med att integrera JonDeTechs sensorer i flera komplexa produkter vilket skulle underlätta våra möjligheter till att ta fram nya innovativa produkter. Vi är ingenjörer som gillar innovation och med JonDeTechs sensorer kan vi fortsätta att utveckla framtidens teknik", säger Cionlabs VD Dr. Sanjay Ahuja. 
 
Pågående kundprojekt
"Utöver samarbetet med Cionlabs pågår flera kundprojekt genom vilka JonDeTechs sensorer utvärderas av produktbolag och distributörer för att integreras i produkter inom bland annat konsumentelektronik, industriell automation, fordonsindustrin, säkerhet och övervakning samt smarta hem. Resultaten från ett par utvärderingsprocesser förväntas kunna presenteras under slutet av Q3 i år", säger JonDeTechs VD Leif Borg.
 

För mer information, vänligen kontakta:
Leif Borg, CEO, tel: +46 73 810 93 10, [email protected]

Om JonDeTech
JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Läs mer på www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10