REG

JonDeTechs CFO lämnar bolaget

Mot bakgrund av utmanande omvärldsförhållanden, har JonDeTech de senaste kvartalen jobbat intensivt med fokusering av verksamheten och reduktion av kostnadsnivå. Bolagets CFO Erik Mossakowski har spelat en nyckelroll i detta arbete. För att möjliggöra ytterligare optimering av bolagets kostnader i förhållande till rådande förutsättningar, har bolaget och Erik beslutat att omstrukturera CFO ansvaret. Erik kommer att lämna bolaget med den 15 augusti som sista arbetsdag. CFO ansvaret kommer framöver att lösas med befintliga interna och externa resurser.

Under de senaste kvartalen har JonDeTechs ledning och styrelse jobbat ihärdigt med att fokusera verksamheten och sänka kostnadsnivån för att anpassa JonDeTech-koncernen till i första hand allt mer utmanande kapitalmarknadsförhållanden. I detta arbete har bolagets CFO, Erik Mossakowski, spelat en nyckelroll. Som konsekvens av ytterligare besparingskrav, har bolaget och Erik kommit överens om att omstrukturera verksamheten ett steg till genom att omstrukturera bolagets CFO ansvar. CFO aktiviteter kommer framöver att lösas med hjälp av befintliga interna och externa resurser.  

 Efter slutfört arbete med JonDeTechs Q2-rapport, kommer Erik att lämna bolaget med den 15 augusti som sista arbetsdag.

- Vi är mycket tacksamma för allt det arbete som Erik har genomfört under sina närmare fyra år på JonDeTech, i ledningsgruppen och i nära samarbete med styrelsen. I allt från koncernens ekonomiska styrning och finansiella strategi, till insatser i transformationen från en forsknings- och utvecklingsverksamhet till ett kommersiellt fokuserat bolag samt JonDeTechs internationalisering ut i världen, säger Dean Tosic, vd JonDeTech.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: [email protected]

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Dean Tosic VD +46 73 994 85 70