JonDeTech utvecklar sitt samarbetsavtal med Novel Unicorn för att accelerera affären

För att säkerställa access till de viktigaste leverantörerna till högvolymsmarknaden för konsumentelektronik tecknade JonDeTech den 28 februari 2020 ett strategiskt samarbetsavtal med Hongkong-baserade Novel Unicorn. Avtalet, som baseras på uppfyllelse av ömsesidigt fördelaktiga milstolpar för att skapa värden baserat på kundaffärer, löpte ursprungligen till den 31 december 2021. Förseningar till följd av bland annat pandemi och därmed teknologiöverföring, har inneburit att det ursprungliga avtalet nu uppdaterats. Med den "Roadmap till högvolym" som JonDeTech presenterade i maj 2021 som grund har nu parterna utvecklat, organiserat om och förlängt samarbetsavtalet som nu löper till 2023-06-30.

- Vårt samarbete med Novel Unicorn har hittills varit mycket positivt, vilket inte minst de tre samarbetsavtal vi tecknat med kinesiska O-Film med all tydlighet visar. Så det är glädjande att vi nu med vår Roadmap som bas har hittat en samsyn som alla parter känner sig nöjda med. Kraven på design wins i kommersiella produkter hos en eller flera OEM:er borgar för att den förväntade produktionen av sensorelement kommer att hitta in i lämpliga applikationer inom konsumentelektronik under 2022 och framåt, säger Leif Borg, tillförordnad vd JonDeTech.

I det kompletterade avtalet ingår bland annat att de tre redan annonserade samarbetena med O-Film fortgår samt att en eller flera design wins med utvalda OEM:er kan säkras på förhand. Detta är ett första viktigt steg för att synkronisera försäljningsvolymer med den förväntade upprampningen av produktionen som beräknas ske under 2022.

- JonDeTechs unika teknik i kombination med O-Films starka nätverk bland de globala producenterna och leverantörerna av konsumentelektronik skapar stora möjligheter för bolaget att erhålla betydande design wins. Detta kommer att accelerera verksamheten framöver, säger Erik Hallberg, Styrelseordförande JonDeTech.

I JonDeTechs "Roadmap till högvolym" beräknas de första kommersiella sensorerna (commercial sensors) att bli klara senast under första kvartalet 2022, vilket också utgör startpunkten för det förlängda samarbetsavtalet med Novel Unicorn. Milstolparna är, precis som tidigare, baserade på såväl genomförda händelser som uppnådda nivåer i bolagets aktiekurs. På så vis uppnås ett värdeskapande för alla ingående parter. I enlighet med det ursprungliga samarbetsavtalet är Novel Unicorn om alla milstolpar uppnås berättigade till 7 050 000 teckningsoptioner samt en kontantersättning om 7 000 000 SEK. För att full ersättning skall uppnås krävs bland annat att JonDeTechs aktiekurs handlas stabilt över 50 SEK.

För mer information, kontakta:

Leif Borg, tillförordnad vd JonDeTech, tel: +46 73 810 93 10, mejl: [email protected]

Erik Hallberg, Styrelseordförande JonDeTech, tel: +46 70 658 16 16, mejl: [email protected]

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, [email protected], https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10