REG

JonDeTech utser Niklas Kvist till ny Chief Product Officer (CPO)

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") meddelade idag att VD Leif Borg har utsett Niklas Kvist till Chief Product Officer (CPO) och medlem i Bolagets ledningsgrupp.

Niklas Kvist har gedigen erfarenhet inom både teknik- och komponentmarkanden och har tidigare bland annat varit CTO på Wifog och utvecklingschef på Neonode. Han har också tidigare innehaft flera nyckelpositioner på JonDeTech. Mellan 2017 och 2022 hade Niklas Kvist rollen som chef över JonDeTechs ingenjörer och var ansvarig för Bolagets applikationsutveckling.

"Med Niklas breda kunskaper om marknaden, hans omfattande globala kontaktnät och hans långa erfarenhet inom JonDeTech kommer han vara en stor tillgång för Bolaget. Jag är mycket glad över att välkomna honom tillbaka i en central roll för vår kommersialisering där hans egenskaper och kunnande kommer skapa stora möjligheter för att vidareutveckla vår produktportfölj och skapa förutsättningar för ökad försäljning av våra produkter. Hans tidigare prestationer och ledarskap är bevis på hans förmåga att starkt bidra till vår fortsatta tillväxt och expansion," säger Leif Borg, VD för JonDeTech.

"Jag är mycket glad över att återvända till JonDeTech och att få arbeta med ett team som framgångsrikt arbetar för innovation och kvalitet inom en ständigt växande sensorsmarknad. Tillsammans med mina kollegor ser jag fram emot att fortsätta utveckla våra produkter och stärka vårt erbjudande på den globala marknaden", säger Niklas Kvist om sin nya roll.

Niklas Kvist tillträder den nya rollen den 22 april 2024.

För mer information, vänligen kontakta:

Leif Borg, CEO, tel: +46 73 810 93 10, [email protected]

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Läs mer på www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

 


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10