JonDeTech tecknar MoU med kinesiska Sunshine Technologies avseende utveckling av mobilapplikation för termiska bilder

I december 2020 meddelade JonDeTech att man erhållit ett patent för en applikation som med hjälp av en enklare IR-sensor kan läsa av den infraröda strålningen för att måla upp termiska bilder med en smartphone. Nu har bolaget tecknat en avsiktsförklaring, ett så kallat Memorandum of Understanding, med det kinabaserade sensorbolaget Shanghai Sunshine Technologies Co. om att gemensamt utveckla en prototyp för denna applikation.

Sunshine Technologies Co. är en etablerad leverantör av IR sensorer till bland annat mobiltelefonindustrin med kunder som exempelvis UMIDIGI. Den tilltänkta prototypen kommer tillsammans med en IR sensor som är integrerad i mobiltelefonen kunna visa en termisk bild med hjälp av JonDeTechs patenterade sensorlösning. Om detta lyckas möjliggörs nya användningsområden och applikationer där man med en enkel billig IR sensor kan visa högupplösta värmebilder i mobiltelefonen. Prototypen kommer i första hand användas för marknadssondering för att klargöra möjligheterna att kommersialisera denna applikation.

 

- Redan när vi för första gången berättade om patentet beskrev vi att applikationen kunde anpassas för externa IR-sensorer. Jag ser detta som ett styrketecken och visar på den innovationskraft som finns i organisationen hos JonDeTech. Det ligger också i linje med vår önskan att utnyttja våra patent och mjukvarukomponenter som vi tagit fram genom åren, säger Dean Tosic, vd JonDeTech.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: [email protected]

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10