JonDeTech Sensors utser Karin Thurberg till den nyinrättade tjänsten Chief Product Officer, CPO

JonDeTech har utsett Karin Thurberg till bolagets första CPO. Karin kommer närmast från Produktledningen för Mobilsystem inom Huawei Technologies. Hon kommer att ingå i ledningsgruppen för JonDeTech och tillträder tjänsten den 29 november 2021.

I takt med att JonDeTech nu accelererar försäljningen av bolagets unika IR sensorer, som bygger på patenterad nanoteknologi, ökar behovet av en produktportfölj som möter kraven från nuvarande och framtida kunder.

- Vi är mycket glada över att välkomna Karin Thurberg som CPO för JonDeTech. Karin kommer att ha en nyckelroll i arbetet med att växa affären genom att balansera marknadskraven med våra forsknings- och utvecklingsaktiviteter. Att säkerställa portföljens relevans över tid är ett viktigt steg i vår uppdaterade affärsstrategi och Karins kunskap och erfarenheter kommer att bidra till att bolagets IR sensorer är konkurrenskraftiga inom flertalet segment på en global marknad, säger Leif Borg, tf vd JonDeTech.

Karin Thurberg har lång erfarenhet från ledande roller inom IT- & Telekomsektorn. Utöver de senaste 10 åren inom Huawei Technologies har Karin varit verksam vid CombiTech (tidigare Sörman Information), Redpill-Linpro samt haft olika affärsdrivna roller inom Ericssonkoncernen. Karin är civilingenjör i teknisk fysik från KTH med inriktning partikelfysik, samt innehar en Executive MBA i internationellt företagande från Uppsala Universitet.

- Jag ser verkligen fram emot att kliva in i den nyinrättade rollen som CPO på JonDeTech och att få bidra till bolagets spännande tillväxtresa. Mina tidigare erfarenheter från telekomsektorn tror jag kommer att bli värdefulla för JonDeTech; det handlar om kundcentrerad produktutveckling, att verka i en internationell miljö samt teknisk expertis inom 5G och IoT, säger Karin Thurberg, tillträdande CPO JonDeTech.

För mer information, kontakta:

Leif Borg, tillförordnad vd JonDeTech, tel: +46 73 810 93 10, mail: [email protected]

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, [email protected], https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10