JonDeTech och schweiziska Varioprint förlänger samarbetsavtal

Den 30 september, 2021, ingick JonDeTech och Varioprint ett utvecklingsavtal avseende JonDeTechs sensorelement JIRS30. För att kunna arbeta vidare med utveckling av bolaget teknologi, färdigställa kvalificering av JIRS30 samt skapa förutsättningar för att driva utvecklingsavtalet vidare till ett leveransavtal förlängs detta avtal med ett år, till och med den 30 juni, 2024.

Sedan det ursprungliga avtalet tecknades har bland annat följande milstolpar uppnåtts:

 

 • Samtliga delprocesser är etablerade i en industriell miljö.
 • I samarbete med underleverantör Hofstetter har en helt ny WED-lina utvecklats.
 • Industriella kemibad har tagits fram i samarbete med underleverantören Schlötter.
 • I nov 2022 erhölls en första serie med funktionella sensorelement (Working Samples).
 • I april 2023 erhölls fullskaliga paneler i det slutgiltiga produktionsflödet med ett låst grundrecept (Engineering Samples, "ES0").
 • Ett kontinuerligt produktionsflöde som kommer att ge oss Engineering Samples-status "ES1" har initierats.
 • Aptasic, en leverantör av automatisk signalmätning, sortering och förpackning av färdiga sensorelement, har aktiverats.

 

 

- Det är otroligt glädjande att vi kan fortsätta vårt samarbete mot marknaden tillsammans med Varioprint, vår viktigaste partner. I takt med att positiva resultat kommit på plats är detta ett viktigt steg för vår långsiktiga förmåga att kunna leverera konkurrenskraftiga produkter till marknaden, säger Dean Tosic, vd JonDeTech.

 

Under det kommande året kommer fokus att läggas på:

 

 • Färdigställa kvalificering av JIRS30 som möjliggör att utvecklingsavtalet för JIRS30 övergår i ett leveransavtal.
 • Vidareutveckla produktionsflödet för att öka kapacitet och reducera produktionskostnad.
 • Ytterligare utvärdera och optimera några kritiska delprocesser.
 • Ta fram ett mindre sensorelement med samma funktionalitet jämfört med dagens 3*3mm.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: [email protected]

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Dean Tosic VD +46 73 994 85 70