JonDeTech och KTH får anslag från Vinnova för energy harvesting

JonDeTech Sensors AB har tillsammans med Avdelningen för Mikro- och Nanosystem inom Institutionen för Intelligenta System vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm beviljats anslag från Vinnovas utlysning Smartare elektroniksystem. Projektet ska utforska produktdesign och metoder för tillverkning av tunna, effektiva och böjbara termoelektriska generatorer (TEG) som har potential att kunna komplettera batterier i smart wearables och storskaliga IoT system. Det totala anslaget är 3 045 663 kronor varav JonDeTechs andel uppgår till 570 000 kronor.

Med TEG-element kan omgivande värmestrålning från solen och kroppen eller restvärme från industriprocesser omvandlas till elektricitet; på samma sätt som ljus blir till energi i solceller. Den skördade energin kan till exempel användas för att förlänga tiden mellan batteribyten i smarta klockor och IoT moduler, eller för att utöka lyssningstiden i trådlösa hörlurar. Den långsiktiga visionen är ett minskat behov av batterier i sub-Watt elektroniksystem.  

 

Målet för projektet är att utforska och validera nya produktdesign och produktionsmetoder för att på sikt öppna upp marknaden inom energy harvesting.

 

- JonDeTechs unika nanoteknologi utgör grunden för vår IR-sensor JIRS30, men vi ser att den böjliga strukturen och flexibla formfaktorn har mycket stor potential inom energy harvesting. För att nå denna marknad krävs både förbättringar av tillverkningsbarhet och robusthet. Samarbetet öppnar möjligheter att kombinera JonDeTechs kunskap inom nanotrådsdesign och tunna plastfilmer tillsammans med KTHs expertis inom femtosekundlaserbearbetning och metallbeläggningar för att generera en ny typ av små, effektiva och billiga energiskördande element, säger Karin Thurberg, Chief Product Officer på JonDeTech.

 

Projektnamnet för ansökan var Högeffektiva lågkostnads flexibla termoelektriska generatorer för energiskörd i smarta system

För mer information, kontakta:

Karin Thurberg, CPO JonDeTech, tel: +46 73 920 80 56, mail: [email protected]

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, [email protected], https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10