JonDeTech lanserar ett Evaluation Kit för sensorn JIRS40

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget lanserat ett Evaluation Kit (EVK) för Bolagets IR-sensor JIRS40. JIRS40 är en sensor som kan mäta temperatur på avstånd samt användas för närvarodetektion.

EVK för JIRS40 är utformat för att ingenjörer och utvecklare hos Bolagets befintliga och nya kunder snabbt ska få tillgång till JIRS40 för att testa och utvärdera JonDeTechs unika sensorprodukt. EVK för JIRS40 består av ett interface-kort med tillhörande modulkort innehållande IR-sensorn JIRS40 som enkelt kan kopplas och användas tillsammans med utvärderingsverktyg på datorer.

Med EVK för JIRS40 inkluderas ett antal fördefinierade algoritmer för närvarodetektion samt funktion att kontaktlöst mäta temperatur.

Syftet är att EVK ska säljas globalt för att fler tillverkare och modulhus ska få möjlighet att utvärdera JonDeTechs produkter vilket ska förkorta instegsprocessen och underlätta en smidigare och snabbare integration av JonDeTechs sensorer i olika tillämpningar inom branscher som konsumentelektronik, hälsovård och fordonsindustri.

"Lanseringen av EVK för JIRS40 är en stor milstolpe för JonDeTech eftersom det gör det möjligt att med små insatser testa vår sensor JIRS40 för kontaktlös temperaturmätning samt närvarodetektion. Sensorn kan integreras i konsumentelektronik såsom till exempel mobiltelefoner och vitvaror, men även inom industrin för att övervaka tillverkningsprocesser. Vårt nya utvärderingskit är en portal för utvecklare och ingenjörer att utforska och utveckla nya produkter med vår banbrytande teknologi. Vi bedömer att dessa kit inte bara kommer att förbättra vår växande kundstock, utan också påskynda adaptionen av vår sensorteknologi i såväl etablerade som framväxande marknader. Genom att få ut våra produkter hos en mängd bolag förbättrar vi förutsättningarna för att nå Design-Wins och i förlängningen volymförsäljning av våra produkter", säger JonDeTechs CEO Leif Borg.

EVK för JIRS40 har produktnamnet EVK-J40CL och finns tillgängliga för leverans genom beställning direkt från Bolaget eller genom Bolagets distributörer.

För mer information, vänligen kontakta:

Leif Borg, CEO, tel: +46 73 810 93 10, [email protected]

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Läs mer på https://www.jondetech.se/ eller se hur IR-sensorn fungerar på www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10