MAR

JonDeTech kan nu leverera Engineering Samples av JIRS30

I slutet av 2022 meddelade JonDeTech att man utvecklat en industriellt tillverkad prototyp av JIRS30, så kallade Working Samples. JonDeTech har nu ytterligare stabiliserat tillverkningsprocessen och är därigenom redo att leverera så kallade Engineering Samples till intresserade kunder.  

Engineering Samples är ett viktigt steg i den fortsatta processen mot det slutgiltiga målet att få fram kommersiella produkter till kund. Engineering Samples innebär att produktdesignen är klar och att produktionsprocessen har nått en betydande mognadsgrad.

- I och med att JonDeTech nu kan leverera JIRS30 med Engineering Samples status har bolaget tagit ett stort kliv framåt mot produktion av kommersiell produkt. När vi nu kan leverera JIRS30 för utvärdering innebär det att vi både kan fördjupa befintliga kundrelationer och inleda diskussioner med nya intressenter som kräver en mer mogen produkt, säger Dean Tosic, vd JonDeTech.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: [email protected]

 

Denna information är sådan information som JonDeTech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 oktober 2023 16:30 CEST.

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Dean Tosic VD +46 73 994 85 70