JonDeTech ingår strategiskt samarbete med Asia Perspective för att öka marknadspenetrationen i Asien

JonDeTech har arbetat intensivt med att implementera sin Go-To-Market-strategi, med fokus på en handfull globala leverantörer till högvolymsmarknaden för konsumentelektronik. En nödvändig del i arbetet med att få tillgång till och bilda strategiska allianser med dessa företag är lokal representation. Asia Perspective är ett oberoende konsultföretag med svenskt ursprung som agerar som en länk mellan näringslivet i Nordeuropa och Asien med kontor i hela Kina och Sydostasien. Huvudkontoret i Shanghai kommer att fungera som JonDeTechs representantkontor.

Under 2019 lanserade JonDeTech en ny Go-To-Market-strategi med fokus på att nå och etablera partnerskap med några av världens största och mest framgångsrika ODM- och komponenttillverkare. Alla geografiskt belägna i Asien och med en majoritet i Kina. Med sitt starka affärsnätverk och lokala kunskaper om den kinesiska marknaden erbjuder Asia Perspective en bra passform med JonDeTech och dess strategiska och operativa utveckling.

- Vi är mycket glada och förväntansfulla över att dra igång vårt samarbete med JonDeTech. Deras unika produkter och teknik kommer att skapa stort värde inom flera branscher och marknader. Asia Perspective ser detta som en långsiktig relation, med det gemensamma målet att etablera en stark närvaro i Kina och resten av Asien, säger Daniel Karlsson, grundare och Managing Partner Asia Perspective.

Med en bred kunskapsbas om den lokala marknaden och relevanta branscher passar Asia Perspective perfekt in i JonDeTechs utrullningsstrategi i Kina och Asien. De kommer att fungera som företagets regionala kontor och Mr. Sam Li, Associate Partner, har utsetts till tillförordnad Kina-representant för JonDeTech China. Förutom projektledning och rådgivningstjänster kommer Asia Perspective att hjälpa JonDeTech med marknadsförings- och kommunikationsaktiviteter samt hantering av relationer med lokala intressenter.

- Asia Perspective har lång erfarenhet av att hjälpa västerländska företag att uppnå sina mål på de asiatiska marknaderna. Med varumärken som H&M, SCA, Carlsberg och BMW på kundlistan är Asia Perspective precis rätt partner för JonDeTech i implementeringen av vår utrullningsstrategi på ett kostnadseffektivt sätt. Vi ser fram emot en lång och välmående relation, säger Per Lindeberg vd JonDeTech.

För mer information, kontakta:

Per Lindeberg, vd JonDeTech, tel: +46 73 870 00 00, mail: [email protected]

Daniel Karlsson, Managing Partner Asia Perspective, tel: +86 21 34010610, mail: [email protected]

Sam Li, China Representative (acting) JonDeTech and Associate Partner Asia Perspective, tel: +86 21 53860580, mail: [email protected]

Om Asia Perspective

Asia Perspective är ett oberoende konsultföretag som överbryggar näringslivet i Nordeuropa och Asien. Med decennier av erfarenhet har Asia Perspective stöttat företag från en mängd industrier för att nå sina mål och visioner i Asien. Genom att erbjuda tjänster inom gränsöverskridande M&A, marknadsinträde och tillväxt, samt säkerställa effektiva inköp, produktion och organisation i de utvalda regionerna, har Asia Perspective etablerat sig som en betrodd partner för många globala ledande företag. Asia Perspectives strategi har alltid varit att erbjuda realiserbara råd och praktiskt stöd - och oftare än att inte stödja våra kunder i själva genomförandet av våra rekommendationer. För mer information: www.asiaperspective.net/

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som

bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella

sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon +46 (0)8-121 576 90 eller via mail [email protected]. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10