JonDeTech har levererat den första ordern av JIRS40 till Yoyon

Tidigare i år erhöll JonDeTech två design wins och två initiala ordrar från Zhuhai Yaoyang Electronic Technology Co., Ltd (Yoyon), en ledande Original Design Manufacturer (ODM) på marknaden för smarta lås. Nu är den första leveransen av den förpackade sensorn JIRS40 genomförd och ordervärdet uppgick till 28 200 USD.

De två designvinster och ordrar JonDeTech erhöll gällande JIRS40 avsåg båda smarta lås, dock till två skilda Tier1 OEM:er verksamma inom området. Leverans av den andra ordern är beräknad att ske inom kort.

 

- Det är glädjande att vi nu med vårt kinesiska dotterbolag på plats har kunnat börja leverera JIRS40 i volym. Detta är naturligtvis oerhört viktigt för framtiden, dels då vi ser stora möjligheter till uppföljande beställningar, dels är det viktigt när vi för dialoger med nya kunder, säger Leif Borg, CEO JonDeTech.

 

JIRS40 är en så kallad SIP (system in a package), det vill säga en paketerad sensorprodukt med färdig funktionalitet redo att implementeras. Utöver sensorns goda egenskaper avseende pris och prestanda fungerar den mycket bra tillsammans med bolagets patenterade mjukvara för närvarodetektion (wake on approach). JonDeTech har ingått ett långsiktigt leveransavtal för att säkerställa tillgång till JIRS40.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Leif Borg, CEO JonDeTech, tel: +46 73 810 93 10, mail: [email protected]

 

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10