JonDeTech har ingått en avsiktsförklaring avseende utveckling av applikation för Heat Flux

JonDeTech Sensors AB ("JonDeTech" eller "Bolaget") har inlett ett samarbete med Sensative AB, en ledande leverantör av innovativa lösningar för digitalisering av den fysiska världen, och LifeFinder AB, ett bolag med fokus på att utveckla säkerhetslösningar. Med JonDeTechs egenutvecklade JIRS30 som bas kommer parterna att utveckla ett applikationskoncept inom det snabbväxande området heatflux.

I projektet ingår bland annat att utveckla, designa och producera en demonstrator i kombination med att utveckla nödvändiga algoritmer för att demonstrera värmeflödesfunktionaliteten. Projektet kommer att starta omgående och parterna har som mål att skapa applikationer för att kommersialisera JIRS30 inom området heatflux. En första prototyp skall vara klar under 2024.  

- Vi har identifierat ett ökat intresse för vår egenutvecklade sensor JIRS30:s unika egenskap att mäta värmeflöde. Samarbetet med Life Finder och Sensative ser vi som en viktig milstolpe för att snabbt kunna nå ut på marknaden med värmeflödesapplikationer och bygger vidare på vår fabless-modell med befintliga samarbeten men också med nya samarbeten, säger Leif Borg, CEO JonDeTech.

- JonDeTech tillhandahåller en världens tunnaste sensorer, som kan integreras i både små och stora säkerhetsprodukter. Detta skapar utomordentliga möjligheter att såväl ta fram nya produkter som att utveckla befintliga säkerhetslösningar, säger Anders Schening, CEO Life Finder.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Leif Borg, CEO JonDeTech, tel: +46 73 810 93 10, mail: [email protected]

 

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10