JonDeTech etablerar dotterbolag i Shanghai för att stärka sin position i Kina

I syfte att komma närmare viktiga kundsegment och underlätta transaktioner med lokala partners har bolaget startat ett dotterbolag i Shanghai. Dotterbolaget kommer aktivt att arbeta med strategiska globala samarbetspartners, som utgör en viktig del i bolagets tillväxtstrategi och marknadspositionering. Under Q4 2023 kommer dotterbolaget att hantera leveransen av JIRS40 till Zhuhai Yaoyang Electronic Technology Co., Ltd (Yoyon) i enlighet med det som annonserades tidigare i år.

- Genom att etablera oss i Kina underlättar vi inte enbart för nya affärer utan gör det både enklare och mer kostnadseffektivt att göra transaktioner mellan lokala partners, eftersom vi slipper skeppa produkter in och ut ur landet. Vi kommer att se positiva resultat av detta redan i den leverans av JIRS40 som vi, i enlighet med den order vi fick före sommaren, står i begrepp att genomföra till Yoyon, säger Dean Tosic, vd JonDeTech.

 

Det nystartade bolaget är en så kallad WOFE, eller "Wholly Owned Foreign Enterprise", vilket är ett till 100 procent utlandsägt bolag med tillstånd att driva verksamhet i Kina.

 

För mer information, kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: [email protected]

 

 

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10