JonDeTech erhåller order på utvärderingskit från turkiska Ansal Components

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") ingick nyligen ett distributionsavtal med turkiska Ansal Components ("Ansal") avseende Bolagets produkter JIRS10, JIRS30 och JIRS40. Ansal har erhållit kundförfrågningar om att utvärdera samtliga produkter och för att möta efterfrågan har Ansal beställt ett antal utvärderingskit (EVK). EVK:en omfattar alla produkter som ingår i distributionsavtalet.

I juni 2023 lanserade JonDeTech ett utvärderingskit baserad på JIRS30 och under hösten erhölls en EVK baserad på den integrerade krets (ASIC) som Bolagets taiwanesiska partner tagit fram. JonDeTechs applikationsteam har nu tagit fram en helhetslösning som inkluderar båda dessa produkter tillsammans med den paketerade lösningen JIRS40. Ansal blir den första distributören som beställer denna nya EVK.

- Det är otroligt glädjande att få börja det nya året med att kunna presentera en order av EVK:er för utvärdering av alla våra produkter. Utvärderingskit är viktiga som ett insteg mot nya affärer. Vi har haft ett stort fokus på den asiatiska marknaden och det är därför glädjande att vi nu har erhållit en order från Europa. Vi ser fram emot fler beställningar av utvärderingskit och vad detta kan leda till i nästa steg, säger Leif Borg, CEO JonDeTech.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Leif Borg, CEO JonDeTech, tel: +46 73 810 93 10, mail: [email protected]

 

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10