REGMAR

JonDeTech erhåller en design win och en första order avseende JIRS40 från kinesiska Yoyon

JonDeTech har fått en design win från Zhuhai Yaoyang Electronic Technology Co., Ltd (Yoyon), en ledande Original Design Manufacturer (ODM) på marknaden för smarta lås. Designvinsten för JIRS40 är avsedd att användas av en Tier 1 OEM inom smarta lås. Detta är JonDeTechs första designvinst med den förpackade sensorn JIRS40, som nyligen adderades till produktportföljen. En första order på JIRS40 med ett ordervärde på 56 100 USD har redan mottagits från Yoyon.

Designvinsten är relaterad till JIRS40 hård- och mjukvarukomponenter utvecklade av JonDeTech. Utöver den initiala ordern ser JonDeTech en stor potential för återkommande order.

Zhuhai Yoyon Electronic Technology Co., Ltd. är ett kinesiskt högteknologiskt företag med huvudkontor i Zhuhai City i Guangdong-provinsen. Företaget integrerar biometriska algoritmer vertikalt, utvecklar chip och sensorer samt genomför lösningsutveckling och produktion. De tillhandahåller högteknologiska och kostnadseffektiva biometriska lösningar inom fingeravtryck, ansiktsigenkänning, fingerådra och röstavtryck samt produkter för olika områden, såsom smarta lås, val, banksäkerhetsprodukter och smarta internkommunikationssystem för byggnader. Och de har en betydande marknadsandel inom dessa områden. De är också kända för att vara Kinas teknikcenter för elektroniska smarta lås.

- Det är glädjande att vi nu har erhållit vår första design win avseende JIRS40. Att vi parallellt lyckas att både addera JIRS40 till vår produktportfölj och samtidigt driva en kunddialog i mål visar på att bolaget har en otrolig förmåga, dessutom visar det med all tydlighet att JIRS40 har en plats på marknaden, säger Dean Tosic, vd JonDeTech.

JIRS40 är en paketerad sensorprodukt som passar väl in i och kompletterar de existerande produkterna i JonDeTechs portfölj. Utöver sensorns goda egenskaper avseende pris och prestanda fungerar den mycket bra tillsammans med bolagets patenterade mjukvara för närvarodetektion (wake on approach).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: [email protected]

  

Denna information är sådan som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2023 kl. 14.35.

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10