JonDeTech breddar verksamheten med mjukvarulösningar och externa sensorer

Under våren lanserar JonDeTech ett nytt kunderbjudande baserat på ett sensorelement från externa partners, kombinerat med egenutvecklad sensormjukvara och know-how som byggts upp i över tid i olika kundprojekt. Detta kommer att hjälpa bolaget att trimma in leverans- och säljorganisationen för den egenutvecklade teknologin.

Nya affärsmöjligheter i befintliga kunddialoger

Genom att erbjuda lösningar baserade på externa sensorer kan bolaget tillföra värde genom den kunskap som över tid har ackumulerats inom sensormjukvara och algoritmer samtidigt som kunderbjudandet breddas. Därigenom skapas bättre förutsättningar att tidigare komma i gång med försäljning. Redan nu har bolaget initierat dialoger med såväl underleverantörer som potentiella kunder.

- Genom att kombinera vårt know-how med sensorelement från tredje part kommer vi att öka värdet på JonDeTechs produktportfölj samtidigt som vi förbereder oss för försäljning och leverans av vår egenutvecklade sensor. Vår huvudstrategi att utveckla en egen sensorteknologi kvarstår oförändrad. Den nya satsningen ökar bolagets potential och ger oss möjlighet att generera värde snabbare, säger Dean Tosic, vd JonDeTech.

Fortsatt fokus på produktionsstart av egenutvecklade sensorelement

För det egenutvecklade sensorelementet är fortsatt huvudfokus att nå produktionsstart.

Under andra kvartalet 2022 beräknas processen för nanotrådsdragning vara industrialiserad och därigenom det nya produktionsflödet vara på plats. I och med detta kan de första sensorelementen från det nya produktionsflödet färdigställas så att prestanda kan verifieras och testas. Resultaten förväntas ge bolaget en tydligare bild och tidplan för att få fram en kommersiellt gångbar produkt.

Genom utvecklingsavtalet med VarioPrint har JonDeTech tillgång till industriexpertis som förbättrat och förenklat flera delprocesser och samtidigt ställt nya krav på produktdesignen som behöver justeras för att nå volymproduktion.

För mer information, kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: [email protected]

Mikael Zillén, Investor Relations JonDeTech, tel: +46 76 213 00 40, mail: [email protected]

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, [email protected], https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10