REGMAR

Jiuyou Funds betalning fördröjd i väntan på öppnande av depåkonto

Som tidigare kommunicerats har JonDeTech Sensors AB (publ) och den kinesiska techfonden Jiuyou Fund ingått bindande avtal rörande en investering om 40 miljoner SEK, och att investeringen ska genomföras genom att 20 miljoner SEK överförs till bankkonto för JonDeTech i Sverige senast idag den 15 maj 2020 och att resterande 20 miljoner SEK överförs i lokal valuta till helägt dotterbolag i Kina till JonDeTech. Tekniskt hanteras detta genom att 20 miljoner SEK i Sverige utgör emissionslikvid och att resterande 20 miljoner SEK i Kina tillskjuts JonDeTech som ett villkor för investeringen.

Jiuyou Fund har idag meddelat styrelsen för JonDeTech att betalningen av de 20 miljoner SEK som ska överföras till bankkonto för JonDeTech i Sverige är försenad med anledning av tekniska skäl kopplat till Jiuyou Funds öppnande av depåkonto. Styrelsen har mot bakgrund av dessa skäl godkänt att tecknings- och betalningsperioden för emissionen förlängs.

För mer information, kontakta:

Per Lindeberg, vd JonDeTech, Tel: +46 73 870 00 00, E-mail: [email protected]

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2020 kl. 20:05.

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolaget grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, [email protected], https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10