Högre produktionskapacitet i framtiden för JonDeTech

JonDeTech har under de senaste månaderna arbetat för fullt med att förbättra och utveckla företagets produktionsprocesser. Sedan Leif Borg kom in som ny COO i bolaget har ett par stora steg tagits. Nyligen verifierades processen för att högvolymstillverka sensorn hos tredje part, med hög och jämn kvalitet som resultat. Med nuvarande producent har JonDeTech en förväntad årsvolym på cirka sju miljoner sensorer. Nu pågår arbetet med att förflytta processtegen till en fullt ut ISO-certifierad producent med en volymkapacitet på drygt 100 miljoner sensorer per år.

Leif Borg kom i dagarna hem från möten med ett par större tillverkare nere i Europa.

Vad innebär möjligheten att kunna masstillverka hos tredjepartleverantörer?

Genom att lägga ut dessa processteg på externa leverantörer kan vi vara mycket flexibla i vår tillverkning. När vi har en fungerande process på plats kommer vi att kunna öka årsproduktionen från ett tusental till miljontals sensorer på ett par månader.Vi räknar också med att tillverkningsledtiden per panel reduceras med upp till 75 procent med den nya producenten. I en framtid ger detta scenario oss möjligheten till flera tillverkningspartners för att säkra volymen på våra produkter i såväl hög- som lågkonjunktur, utan att för den skull dra på oss höga kostnader.

Hur ser processen ut just nu med att starta upp fler producenter?

För någon vecka sedan kom de första kommersiellt fungerande sensorerna, med hög och stabil kvalitet, ut med en bra "yield", från JonDeTechs nuvarande producent i Tyskland. Processtegen vi har lagt ut är verifierade och vi kan nu med mindre justeringar implementera dessa på fler tillverkningspartners. Jag har precis kommit hem från att par möten med en ny producent som testkört processtegen. Det finns fortfarande delar att skruva på för att få upp vår "yield", men för att vara första körningen såg vi mycket positiva resultat, med ett antal fungerande sensorer redan i första panelen.

Vad är nästa steg?

Tillsammans med våra potentiella tillverkningspartners analyserar vi nu varje steg för att se till att vi får en bättre "yield". Parallellt med detta arbete ser vi även över ett leverantörsavtalför framtiden, för att säkerställa produktionskapacitet i deras anläggning.

Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10