Global asiatisk konsumentelektroniktillverkare intresserad av att använda vidareutvecklad sensor från JonDeTech

IR-sensortillverkaren JonDeTech har erhållit en förfrågan från en global asiatisk konsumentelektroniktillverkare om möjligheten att utveckla en anpassad version av sin IR-sensor. Den tilltänkta applikationen ska känna av både närvaro och temperatur i en konsumentprodukt, och en modifierad sensor från JonDeTech utgör en kritisk komponent för att kunna lösa de dubbla funktionerna.

JonDeTechs IR-sensor, som är världens tunnaste, kan byggas in i en mängd olika applikationer som såväl kan detektera närvaro som att mäta temperaturer på ytor. Då sensorn till största del är tillverkad av plast är den både robust och mycket flexibel. Det är just dessa egenskaper som har gjort att det asiatiska bolaget nu visat ett stort intresse för teknologin. För att kunna implementera sensorn in i den aktuella produkten krävs dock att den kan utformas på ett nytt, än så länge obeprövat, sätt.

- I och med att JonDeTechs sensor har en vertikal uppbyggnad och dessutom är tillverkad i plast, har vi möjligheten att förändra utseendet och beskaffenheterna av den i produktionsprocessen. Nu testar vi detta för första gången i en större skala, säger Per Lindeberg, VD på JonDeTech.

 Den modifierade sensorn kommer med stor sannolikhet att även röna intresse från andra aktörer aktiva på den marknad JonDeTech är inriktad mot. Utvärderingen av den anpassade sensorn pågår för närvarande och de första resultaten från tillverkningen kommer i slutet av sommaren.

- Det här är ett bra test på sensorns flexibilitet när det gäller form och storlek. Det känns kul att sätta vår organisation på prov för att lösa denna utmaning om hur man kan anpassa sensorn till olika elektronikprodukter. Vi har alltid sagt att sensorn kan tillverkas i olika former och storlekar, men att samtidigt behålla signalstyrkan är en utmaning för oss, men vi ser mycket positivt på projektet och att vi kommer att lyckas, säger Leif Borg, COO på JonDeTech.

2019-07-18

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Lindeberg, VD för JonDeTech Sensors AB
Tel: +46 73 870 00 00
E-mail: [email protected] 

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, [email protected]https://www.redeye.se. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10