REG

Den taiwanesiska samarbetspartnern driver ASIC-utvecklingen vidare, beställer nu ytterligare sensorelement av modell JIRS10

Under våren 2022 tecknade JonDeTech ett strategiskt viktigt avtal med en samarbetspartner i Taiwan. Avtalet skapade förutsättningar för delaktighet i utvecklingen av en IR-sensorlösning baserat på en integrerad krets, en så kallad ASIC. Som ett steg i det fortsatta utvecklingsarbetet på väg mot en färdig produkt redo för implementering i konsumentelektronik har JonDeTech erhållit en mindre order bestående av sensorelementet JIRS10 samt en modifierad ram för anpassning till deras nya produktionsutrustning. Målsättningen är att producera de första prototyperna. Då ordern avser en relativt liten mängd sensorer för utvecklingssyfte är ordervärdet också därefter.

Det huvudsakliga användningsområdet för den integrerade kretsen kommer att vara temperaturmätning på avstånd samt närvarodetektion. Då samarbetspartnern har en stark närvaro och en stor existerade kundbas verksamma inom olika högvolymssegment på marknaden för konsumentelektronik kommer IR-sensorlösningen framför allt användas där.

 

- Även om denna order på kort sikt inte innebär något större monetärt tillskott för bolaget, så ska man inte underskatta det strategiska värdet av affären i stort. Att vår partner nu behöver ytterligare exemplar av JIRS10 och annan utrustning avsedd för produktion är i mina ögon mycket positivt och tyder på att projektet snart närmar sig målgång. Vi vet fortfarande inte exakt hur vägen framåt kommer att se ut, men denna order är definitivt ett steg i rätt riktning, säger Dean Tosic, vd JonDeTech.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dean Tosic, vd JonDeTech, tel: +46 73 994 85 70, mail: [email protected]

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Redeye

IR-Kontakt

Dean Tosic VD +46 73 994 85 70