REGMAR

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2019

TREDJE KVARTALET 2019

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 0 (2) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -4 676 (-5 083) TSEK
 • Resultat per aktie var -0,26 (-0,28) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -5 424 (-3 244) TSEK

NIO MÅNADER 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 19 (12) TSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -14 040 (-12 699) TSEK
 • Resultat per aktie var -0,77 (-0,74) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -12 029 (-9 845) TSEK
 • Likvida medel uppgick på balansdagen till 10 544 (39 280) TSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

 • JonDeTech erhöll en förfrågan från en global asiatisk konsumentelektroniktillverkare om möjligheten att utveckla en anpassad version av sin IR-sensor. Den tilltänkta applikationen ska känna av både närvaro och temperatur i en konsumentprodukt, och en anpassad sensor från JonDeTech utgör en kritisk komponent för att kunna lösa de dubbla funktionerna.
 • Bolaget träffade ett avtal med investmentbanken ABG Sundal Collier (ABG) om att de ska agera market maker i JonDeTechs aktie som är noterad på Nasdaq First North Stockholm. Syftet är att underlätta handel i aktien genom ökad likviditet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

" JonDeTechs tredje kvartal har präglats av ett intensivt arbete inom alla områden. Målet har varit att flytta fram våra positioner i alla viktiga processer, vilket jag tycker att vi har lyckats väl med. Kapitaliseringslösning som presenterades ger oss också den stabilitet vi behöver inte minst i våra kontakter med potentiella kunder i Asien ", säger Per Lindeberg, vd JonDeTech

Den fullständiga rapporten är bifogad i detta pressmeddelande samt publiceras på www.jondetech.se/investors/finansiella-rapporter/

För bildmaterial, vänligen besök JonDeTechs presswebb.

För ytterligare information kontakta:
Per Lindeberg, [email protected], +46 73 870 00 00
Michael Olsson, Ordförande JonDeTech, [email protected]

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2019 kl. 8:45 CET.

Om JonDeTech
JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye är bolagets Certified Adviser, 08-121 576 90, [email protected], https://www.redeye.se. Läs mer på www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10