REGMAR

Delårsrapport Q1-2020 för JonDeTech Sensors AB (publ)

FÖRSTA KVARTALET 2020

- Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till TSEK 0 (0)

- Resultatet efter skatt uppgick till TSEK -6 575 (-4 536)

- Resultat per aktie var SEK -0,36 (-0,25)

- Kassaflödet från den löpande verksamheten var TSEK -4 953 (-3 164) TSEK

Under det första kvartalet har JonDeTech, liksom de flesta andra företag, inte undgått påverkan av den pågående corona-pandemin. Det har framförallt tagit lite längre tid att komma i mål i pågående förhandlingar med våra kunder i Asien. Vi var därför särskilt stolta över att i april slutligen kunna offentliggöra det ingångna partnerskapet med OFILM - en ledande leverantör av högteknologiska komponenter och moduler för bland annat konsumentelektronikprodukter. Vi fokuserar nu intensivt på att avancera vidare i tech-transfer processen till högvolymstillverkare för att säkerställa att vår produktionskapacitet utvecklas hand i hand med de väsentliga framsteg som har gjorts på marknadssidan.

- Per Lindeberg, vd JonDeTech

För mer information, kontakta:

Per Lindeberg, vd JonDeTech, Tel: +46 73 870 00 00, Mejl: [email protected]

Delårsrapporten återfinns på bolagets hemsida: https://www.jondetech.se/investerare/finansiella-rapporter/

 

Denna information är sådan information som JonDeTech Sensors AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 Maj 2020 kl. 08:45.

Om JonDeTech

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner. Bolagets grundades 2008 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är Bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon +46 (0)8-121 576 90 eller via mail [email protected]. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8


Om JonDeTech

Webbplats
www.jondetech.se
Bransch
Teknik

Prenumerera

Få löpande information från JonDeTech via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn JDT ISIN-kod SE0009662554 Certified Adviser Mangold Fondkommission AB

IR-Kontakt

Leif Borg VD [email protected] +46 73 810 93 10